დოქტორ დვორა კატჩევიჩის (ვაიცმანის სამეცნიერო ინსტიტუტი, ისრაელი) საჯარო ლექცია – 22 მაისი, 2015 წელი