კვლევები

ცენტრი ახორციელებს კვლევებს  რამოდენიმე მიმართულებით:

    • მოსწავლეთა მოტივაციის კვლევა
    • მასწავლებელთა კონსტრაქტების ფორმირება