მასწავლებელთა განვითარების პროგრამა LeAGUe – 22 ივნისი – 13 ივლისი, 2016 წელი