მოსწავლეთა მესამე ეროვნული კონფერენცია – 27 თებერვალი, 2016 წელი