საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებელთა პირველი ეროვნული კონფერენცია

საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებელთა პირველი ეროვნული კონფერენცია

2014 წლის 31 მაისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების პედაგოგთა ეროვნული კონფერენცია. პროექტის მონაწილე პედაგოგებმა გააკეთეს როგორც ზეპირი, ისე სასტენდო მოხსენებები კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების დანერგვის შესახებ საგაკვეთილო პროცესში, ახალი მოდულების შემუშავებაზე, თავიანთ გამოცდილებაზე და სიახლეებზე. საინტერესოდ წარიმართა დისკუსია მომხსენებლებსა და დამსწრე აუდიტორიას შორის.

კონფერენციის პროგრამა იხილეთ აქ
კონფერენციის ვიდეოჩანაწერი იხილეთ აქ 

პრეზენტაციები

 

სასტენდო მოხსენებები