პედაგოგთა სემინარი

პედაგოგთა სემინარი

2015 წლის 28 მარტს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სემინარი საბუნებისმეტყველო საგნების პედაგოგებისთვის ევროკომისიის მე-7 ჩარჩო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის „PROFILES”-ის ფარგლებში. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ფიზიკის, ქიმიის და ბიოლოგიის მასწავლებლებმა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გააკეთეს მოხსენებები პროექტ “PROFILES”-ის საქართველოში დანერგვისა და განვითარების შესახებ.

იხილეთ სემინარის სრული პროგრამა და პრეზენტაციები

იხილეთ პროგრამა

იხილეთ ფოტოები