პედაგოგთა ტრენინგები პროექტის “ჯაჭვური რეაქცია“ფარგლებში

პედაგოგთა ტრენინგები პროექტის “ჯაჭვური რეაქცია“ფარგლებში

პროექტი „ჯაჭვური რეაქცია“ 3 წლის განმავლობაში ინერგებოდა ევროპის 12 ქვეყანაში, პროექტი დაიწყო 2013 წლის 1 ივნისს და გაგრძელდა 2016 წლის 1 ივნისამდე. პროექტში ჩართული იყო სულ 15 სკოლის 30 მასწავლებელი. პედაგოგეგბმა პროფესიული მომზადება გაიარეს ილიას უნივერსიტეტში კვლევაზე დაფუძნებული სწავლების შესახებ, თუ რა როლი აქვს სწავლების ამ მიდგომას მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების და კვლევითი კომპეტენციების განვითარებისთვის.

პროექტში მონაწილე ქართული სკოლები 2013 – 2014 სასწ. წელი

 • ქართული სკოლა”, ქუთაისი
 • 1 საჯარო სკოლა, თელავი
 • ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლა, თბილისი
 • მე-12 საჯარო სკოლა, გორი
 • სკოლამწიგნობართუხუცესი”, თბილისი  

პროექტში მონაწილე ქართული სკოლები 2014 – 2015 სასწწელი

 • 42- საჯარო სკოლა, თბილისი
 • ნიუტონის თავისუფალი სკოლა, თბილისი
 • სერვანტესის სახელობის გიმნაზია აიაჯესს, თბილისი
 • 1-ლი საჯარო სკოლა, ბოლნისი
 • 33- საჯარო სკოლა, ქუთაისი

პროექტში მონაწილე ქართული სკოლები 2015 – 2016 სასწ. წელი

 • მე-2 საჯარო სკოლა, ბათუმი
 • მე-3 საჯარო სკოლა, ბორჯომი
 • მე-4 საჯარო სკოლა, თელავი
 • მე-12 საჯარო სკოლა, რუსთავი
 • ბაკურციხის საჯარო სკოლა, გურჯაანი

იხილეთ ფოტოები