პირველი ეროვნული ფესტივალი „მეცნიერება მთავარ როლში“,