პროექტ LeAGUe-ის დასკვნითი კონფერენცია, 13 ივნისი, 2017 წელი