პროექტები

ცენტრის თანამშრომლები რამოდენიმე წელია აქტიურად მონაწილეობენ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში.