პროფესორ ინგო აილკსის (ბრემენის უნივერსიტეტი, გერმ…ობა SALiS ლაბორატორიაში – 1-7 ოქტომბერი, 2016 წელი