პროფესორ ფრანც რაუხის ვიზიტი საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევით ცენტრში – 7-15 ოქტომბერი, 2017 წელი