პროფესორ პიტერ ჩაილდსის და დოქტორ სარა ჰაესის (ლიმერიკის უნივერსიტეტი, ირლანდია) სტუმრობა SALiS ლაბორატორიაში

პროფესორ პიტერ ჩაილდსის და დოქტორ სარა ჰაესის (ლიმერიკის უნივერსიტეტი, ირლანდია) სტუმრობა SALiS ლაბორატორიაში

2012 წლის 9-11 მაისს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში TEMPUS – ის პროექტის ფარგლებში პროექტ SALiS სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში, მოწვეული იყვნენ ლიმერიკის უნივერსიტეტის პროფესორი პიტერ ჩაილდსი და დოქტორი სარა ჰაიესი, რომლებმაც ჩაატარეს ტრენინგი: “კვლევის სწავლება საბუნებისმეტყველო ექსპერიმენტების გზით“. ტრენინგის მონაწილენი იყვნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ასევე ბათუმის, ქუთაისის და თელავის უნივერსიტეტის პროფესორები და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის პედაგოგები.

იხილეთ ფოტოები