პროფესორი პიტერ ჩაილდსი და დოქტორი სარა ჰაესის (ლიმერიკის უნივერსიტეტი, ირლანდია) სტუმრობა SALiS ლაბორატორიაში – 9 – 11 მაისი, 2012 წელი