საერთაშორისო კონფერენცია პრაქტიკული კვლევის შესახებ – 26 ივნისი, 2018 წელი