საინფორმაციო შეხვედრა Science on Stage – 20 აპრილი, 2018 წელი