სასარგებლო ბმულები

სასწავლო რესურსები ბუნებისმეტყველებაში

https://educationonline.ku.edu/articles/online-learning-resources-for-science-classes.htmlქიმიური ექსპერიმენტების კრებული


იდეები აქტიური სწავლებისთვის

  • ბუნებისმეტყველების სასწავლო ექსპერიმენტები, თამაშები და ქვიზები ახალი ზელანდიიდან – http://www.sciencekids.co.nz/
  • აქტიური სწავლების ხელშეწყობა ფიზიკის განათლების კვლევის შედეგების გამოყენებით – http://science.uniserve.edu.au/newsletter/vol13/sokoloff.html

აქტივობები ასტრონომიაში


ზოგადი ფიზიკა და მეცნიერება

http://howeverythingworks.org/instruction/demonstrations.pdf
ეროვნული სასწავლო გეგმის პორტალი – გზამკვლევი ბუნებისმეტყველების მასწავლებლებისთვის

http://ncp.ge/ge/sabunebismetkvelo-metsnierebebi/damkhmare-resursebi