სემინარი 25.06.2018

ა.წ. 25 ივნისს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორებისთვის, ასევე სხვა დაინტერესებულ პირთათვის ჩატარდა სემინარი პრაქტიკული კვლევის შესახებ ერაზმუსის პროექტ ARTIST ის ფარგლებში.

სემინარზე განხილული იქნა კონკრეტული მაგალითები და რამოდენიმე ქვეყნის (გერმანია, ავსტრია, ირლანდია, თურქეთი) გამოცდილება პრაქტიკული კვლევის დაგეგმვასა და ჩატარებასთან დაკავშირებით, ერთი სესია კი დაეთმო სამეცნიერო პუბლიკაციების მომზადებას პრაქტიკული კვლევის შესახებ.

 

იხილეთ სემინარის პროგრამა და პრეზენტაციები: