სკოლის მოსწავლეები საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევით ცენტრში – 18-28 აპრილი, 2017 წელი