სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში – 29-30 აგვისტო, 2012