ვორკშოპი საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებლებისთვის – 11 ნოემბერი, 2017 წელი