ვორქშოფი ”იაფი ტექნოლოგიების გამოყენება საბუნებისმეტყველო გაკვეთილებზე”-2