კონტაქტი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G კორპუსი 
მისამართი:  თბილისი, გ. წერეთლის 1
თბილისი 0162, საქართველო  
ელ. ფოსტა:   salis@iliauni.edu.ge
FB გვერდი: SALiS