კონფერენციები

ცენტრის თანამშრომლების მიერ ორგანიზებული იქნა საერთაშორისო და ეროვნული კონფერენციები საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში: