ტრენინგები

ცენტრის თანამშრომლების მიერ ორგანიზებული იქნა საერთაშორისო და ეროვნული ტრენინგები საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში: