საბუნებისმეტყველო საგნების მასწავლებელთა მეორე ეროვნული კონფერენცია

საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი ცენტრის პედაგოგთა მეორე კონფერენცია

2016 წლის 16 აპრილს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G 106 აუდიტორიაში, საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითმა ცენტრმა – SALiS მოაწყო კონფერენცია თემაზე: კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება – პრაქტიკული გამოცდილება საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში.

კონფერენციის მასალები

 

იხილეთ კონფერენციის აფიშა
იხილეთ კონფერენციის პროგრამა
იხილეთ კონფერენციის ფოტომასალა
იხილეთ კონფერენციაზე წარმოდგენილი პრეზენტაციები