საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი ცენტრის პედაგოგთა პირველი კონფერენცია – 16 აპრილი, 2016 წელი