პედაგოგთა ეროვნული კონფერენცია – 31 მაისი, 2014 წელი