სემინარი პრაქტიკული კვლევის შესახებ – 25 ივნისი, 2018 წელი